Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu w roku 2010.

Posiada doświadczenie zawodowe z zakresu prawa podatkowego, administracyjnego i ubezpieczeń społecznych które zdobyła pracując w organach podatkowych, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym.
Zajmuje się obsługą jednostek samorządu terytorialnego.
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu w roku 2010.

Posiada doświadczenie zawodowe z zakresu prawa bankowego, cywilnego i gospodarczego, które zdobyła pracując w Kancelarii Prawniczej Radcy Prawnego.
Wykłada gościnnie na opolskich wyższych uczelniach.


Kancelaria Prawna